Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Lịch sử địa phương Tiền Giang Lịch sử địa phương Tiền Giang

Từ đầu thế kỷ XVII, do tình hình chiến tranh liên miên giữa hai họ Trịnh - Nguyễn, cùng nạn sưu cao thuế nặng, nạn bắt phu, bắt lính, một số người Việt từ Thuận Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã bỏ quê hương đ...
Vào khoảng đầu Công nguyên (trên dưới 2.000 năm trước), các tộc người In-do-nê-si-en, người Nam Á hải đảo, thuộc vùng châu Á gió mùa, có cùng nguồn gốc với một số tộc người ở Tây Nguyên - Việt Nam, đã đến vùng châu thổ sông C...
Tuy nổ ra sôi nổi, nhưng các cuộc đấu tranh của nhân dân Tiền Giang trong thời kỳ này đều bị dập tắt bởi sự đàn áp dã man của thực dân Pháp. Mặc dù vậy, nó phản ánh lòng yêu nước, ý chí quật khởi của nhân dân Tiền Giang, tạo...
Thắng lợi của nhân dân Tiền Giang đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của toàn dân tộc trong cuộc Cách mạng tháng Tám 1945: Đánh đổ ách thống trị của bọn thực dân, phát xít; lật nhào chế độ quân chủ trên đất nước ta; m...
Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Tiền Giang đã giành được thắng lợi to lớn trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp cực kì anh dũng, đã bảo vệ và phát triển những thành quả vĩ đại của Cách mạng tháng Tám là độc lập dân tộc và chính quyền dân...
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Tiền Giang là một cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện; là một bộ phận không thể tách rời cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của chiến trường Đồng bằng sông Cửu Long. Trong suốt...
Sau khi được hoàn toàn giải phóng vào năm 1975, cùng với cả nước, Mỹ Tho, Gò Công bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đầu năm 1976, theo Nghị quyết số 19/NQ của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3/NQ/1976 của Chính phủ...
Xem thêm >>

Sổ tay thông tin du lịch Sổ tay thông tin du lịch

Lời mở đầu

Du lịch sinh thái

Di tích lịch sử - văn hóa

Địa danh du lịch Tiền Giang

Lễ hội truyền thống

Làng nghề truyền thống

Món ngon Tiền Giang

Tiền Giang cây trái miệt vườn

Đường đến Tiền Giang

Các dự án mời gọi đầu tư du lịch

Các số điện thoại cần biết

Thông tin chung Thông tin chung

Di tích văn hóa

Nhân vật lịch sử

Địa danh du lịch

Hương vị quê nhà

Ảnh đẹp Tiền Giang

Thông tin khác Thông tin khácVideo về Tiền Giang Video về Tiền Giang