Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Danh mục dự án mời gọi đầu tư Danh mục dự án mời gọi đầu tư

Danh sách Danh sách

Dự án số 19: Dự án đường số 4 và khu dân cư hai bên đường
Dự án số 19: Dự án đường số 4 và khu dân cư hai bên đường - 22/02/2019 (số lượt xem: 6370)

Giải quyết nhu cầu nhà ở của nhân dân kết hợp chỉnh trang đô thị....

Dự án số 18: Khu dân cư - thương mại - dịch vụ Thân Đức
Dự án số 18: Khu dân cư - thương mại - dịch vụ Thân Đức - 22/02/2019 (số lượt xem: 1731)

Hình thành khu dân cư, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân; phát triển thương mại địa phương theo hướng văn minh thương mại....

Dự án số 17: Cụm công nghiệp Thạnh Tân
Dự án số 17: Cụm công nghiệp Thạnh Tân - 22/02/2019 (số lượt xem: 2774)

Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho lao động địa phương....

Dự án số 16: Cụm công nghiệp Mỹ Lợi
Dự án số 16: Cụm công nghiệp Mỹ Lợi - 22/02/2019 (số lượt xem: 4254)

Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho lao động địa phương....

Dự án số 15: Cụm công nghiệp Long Bình
Dự án số 15: Cụm công nghiệp Long Bình - 22/02/2019 (số lượt xem: 1798)

Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho lao động địa phương....

Xem thêm >>

Khu, cụm công nghiệp Khu, cụm công nghiệp

 
 
 
 

Website trong tỉnh Website trong tỉnh

Dành cho nhà đầu tư Dành cho nhà đầu tư

 Tiền Giang: Cơ hội đầu tư - Đồng hành phát triển

Chính sách ưu đãi đầu tư

Thủ tục đầu tư

Hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp

Quy trình thực hiện dự án có vốn đầu tư trong nước

Quy trình thực hiện dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp