Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công vụ
13/04/2021 - Lượt xem: 1086

Năm 2020, tỉnh Tiền Giang tiếp tục xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác cùng phát triển hạ tầng mạng viễn thông CNTT, đào tạo nguồn nhân lực CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử, nền hành chính theo hướng hiện đại

Năm 2020, tỉnh Tiền Giang tiếp tục xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để xây dựng nền hành chính theo hướng hiện đại là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác cùng phát triển hạ tầng mạng viễn thông CNTT, đào tạo nguồn nhân lực CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử, nền hành chính theo hướng hiện đại.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức tại các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh được trang bị máy tính; 100% các sở, ban, ngành đã xây dựng hệ thống mạng nội bộ LAN, 100% máy tính của các đơn vị kết nối Internet đường truyền tốc độ cao, 100% cơ quan thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý văn bản đi, văn bản đến trên phần mềm; 100% cơ quan thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số liên thông trên phần mềm.

*Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Bà Nguyễn Kim Tuyến, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, việc ứng dụng chữ ký số tổ chức trong việc gửi, nhận văn bản điện tử khá tiện lợi. Sở Tài chính là 01 trong 05/19 đơn vị của tỉnh đạt 100% văn bản được ký số đúng theo giá trị pháp lý.

Đối với phần mềm Một cửa điện tử tỉnh, có 100% cơ quan sử dụng phần mềm để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả; 94,73% cơ quan thực hiện tốt việc cập nhật và xử lý hồ sơ trên phần mềm, từ đó số lượng hồ sơ trễ hẹn giảm so với năm 2019. So với năm 2019, việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được thực hiện tương đối tốt, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp tăng, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 được cải thiện; 100% cơ quan đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến với tiêu chí 100% mức độ 2; 100% cơ quan đạt tiêu chí 70% mức độ 3 và 89,47% cơ quan đạt tiêu chí 40% mức độ 4.

Hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan cấp huyện có sự đầu tư đáp ứng việc triển khai ứng dụng CNTT phục vụ công việc chuyên môn của cán bộ, công chức tại các cơ quan.

Theo ông Nguyễn Hồng Hữu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chợ Gạo, việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điện tử từ cấp huyện đến cấp xã được bảo đảm thực hiện tốt, công tác trao đổi văn bản trong nội bộ của cơ quan và trao đổi văn bản giữa các cấp với nhau rất tiện lợi. UBND huyện đã triển khai đến các xã ứng dụng các phần mềm quản lý chuyên dụng, như: Phần mềm Kế toán, phần mềm Quản lý hộ tịch, phần mềm Bảo hiểm y tế; phần mềm Một cửa điện tử tập trung của tỉnh...

Ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ cho hay: "Nhằm tăng cường hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, năm qua, tỉnh còn thực hiện nhiều giải pháp như: Tăng cường ứng dụng CNTT trong truyền thông, kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là đội ngũ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến; kết hợp phát trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, giảm cước phí dịch vụ chuyển phát hồ sơ...".

*Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Theo UBND tỉnh, một trong những điểm nổi bật trong nỗ lực cải cách hành chính năm 2020 là việc tiếp tục kiện toàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp đảm bảo hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đảm bảo hoạt động tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ thông suốt, hiệu quả. Tỉnh tiếp tục nỗ lực nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo các yêu cầu quy định. Thống nhất triển khai Cổng dịch vụ công đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; tích hợp, đồng bộ Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ông Võ Văn Nhanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy chia sẻ, hàng năm, cơ quan chú trọng nâng cấp và trang bị cho bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã, nơi tiếp công dân những trang thiết bị mới, cần thiết để bảo đảm đủ điều kiện làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trao đổi, xử lý công việc phục vụ bộ phận Một cửa và tạo môi trường gần gũi, thân thiện cho nhân dân khi đến thực hiện giao dịch hành chính tại cơ quan.

Công tác quản lý, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Các phần mềm ứng dụng theo từng chuyên ngành mới được đưa vào sử dụng có hiệu quả tại các bộ phận chuyên môn và tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Từ đó, góp phần vào việc giải quyết công việc chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, chính xác, rút ngắn thời gian.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã tạo bước tiến quan trọng trong công tác quản lý và xử lý công việc tại các đơn vị. Hoạt động trao đổi văn bản điện tử được tăng cường, bao gồm các loại văn bản: Quyết định, thông báo, giấy mời, thông báo kết luận, văn bản nội bộ, lịch công tác, công văn, văn bản hành chính chỉ đạo, điều hành... giúp giảm chi phí giấy tờ, tài liệu, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động.

Theo một số sở, ngành, trước đây, một ngày đơn vị phải sử dụng khoảng 02 - 03g giấy, bì thư, tem thư, sau đó dùng dịch vụ bưu chính để chuyển phát văn bản đi; thời gian lưu chuyển 01 văn bản có thể mất 01 - 02 ngày trong tỉnh, 03 - 05 ngày ngoài tỉnh, chưa kể trường hợp không may bị thất lạc. Đến khi áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý văn bản điện tử, tất cả các văn bản đi đều được trình bằng văn bản điện tử, lãnh đạo đơn vị sẽ sử dụng chữ ký số, chứng thư số, sau đó chuyển qua bộ phận văn thư đóng dấu cơ quan bằng điện tử và phát hành văn bản điện tử. Văn bản có thể gửi đi một lúc nhiều địa chỉ. Từ đó, đã giúp giảm chi phí giấy tờ, dịch vụ bưu chính, góp phần đảm bảo nhanh chóng, chính xác trong chỉ đạo điều hành...

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sắp tới, UBND tỉnh đề xuất Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng CNTT. Từ đó, UBND tỉnh sẽ có các kế hoạch triển khai cụ thể; để ứng dụng CNTT, cải cách hành chính đồng bộ không chỉ trong cơ quan Nhà nước mà các cơ quan Đảng, đoàn thể. Đồng thời, tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện, triển khai nhắc nhở  cán bộ, công chức thực hiện các quy trình trên mạng để giải quyết hồ sơ cho dân; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

P. Mai

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-