Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
12/05/2021 - Lượt xem: 2509

 Đơn vị bầu cử số 1. Gồm 07 xã thuộc huyện Cái Bè: An Thái Đông, Mỹ Lương, An Thái Trung, An Hữu, Hòa Hưng, Tân Thanh, Tân Hưng
1  Phạm Ngọc Dũng
2  Mai Văn Hòa
3  Nguyễn Quang Minh
4  Nguyễn Phương Quyên
5  Trần Văn Út
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 2. Gồm 09 xã thuộc huyện Cái Bè: Hòa Khánh, Thiện Trung, Mỹ Trung, Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Tân, Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi A, Thiện Trí
1  Nguyễn Thành Hội
2  Trần Thanh Nguyên
3  Lê Thị Thanh Nhàn
4  Nguyễn Thị Ngọc Trang
5  Đặng Văn Tung
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 3. Gồm 09 xã, thị trấn thuộc huyện Cái Bè: Thị trấn Cái Bè, các xã Đông Hòa Hiệp, An Cư, Mỹ Hội, Hậu Thành, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B
1  Nguyễn Thị Kim Chi
2  Trần Văn Dũng
3  Đinh Lê Hồng Hậu
4  Lê Thị Kim Ngân
5  Phạm Thị Mai Tiên
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 4. Gồm 08 xã thuộc huyện Cai Lậy: Thạnh Lộc, Mỹ Thành Bắc, Phú Cường, Mỹ Thành Nam, Phú Nhuận, Bình Phú, Cẩm Sơn, Phú An
1  Trương Thị Điệp
2  Võ Ngọc Hà
3  Đoàn Tấn Minh
4  Đặng Thị Phương Quyên
5  Phan Vĩnh Thanh
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 5. Gồm 08 xã thuộc huyện Cai Lậy: Mỹ Long, Long Tiên, Hiệp Đức, Long Trung, Hội Xuân, Tân Phong, Tam Bình, Ngũ Hiệp
1  Nguyễn Tuấn Anh
2  Nguyễn Văn Bằng
3  Trương Văn Chung
4  Phan Thị Phương
5  Huỳnh Văn Xĩ
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 6. Gồm 08 xã, phường thuộc thị xã Cai Lậy: Phường 1, Phường 2, Phường 4, Phường 5, các xã Thanh Hòa, Long Khánh, Phú Quý, Nhị Quý
1  Võ Thị Búp
2  Nguyễn Thị Xuân Mai
3  Châu Thị Mỹ Phương
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 03 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 02 người

 

 Đơn vị bầu cử số 7. Gồm 08 xã, phường thuộc thị xã Cai Lậy: Phường 3, Phường Nhị Mỹ, các xã Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Tân Phú, Tân Bình, Tân Hội
1  Phan Thị Hồng Điệp
2  Phan Phùng Phú
3  Lê Quang Trí
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 03 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 02 người

 

 Đơn vị bầu cử số 8. Gồm 12 xã, thị trấn thuộc huyện Tân Phước: Thị trấn Mỹ Phước, Phú Mỹ, Tân lập 2, Tân Hòa Thành, Tân Hòa Đông, Tân Hòa Tây, Thạnh Hòa, Thạnh Mỹ, Tân Lập 1, Hưng Thạnh, Thạnh Tân, Phước Lập
1  Trần Hoàng Nhật Nam
2  Hồ Hữu Nhân
3  Trần Thị Ngọc Trang
4  Đoàn Văn Tuấn
5  Trần Thị Thanh Tuyết
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 9. Gồm 08 xã, thị trấn của huyện Châu Thành: Thị trấn Tân Hiệp, các xã Tân Lý Tây, Tân Hội Đông, Long An, Tân Hương, Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Đông, Tam Hiệp
1  Võ Văn Bình
2  Huỳnh Thị Hồng Cẩm
3  Võ Văn Khanh
4  Phan Thị Nhàn
5  Lê Tròn Vình
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 9 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 10. Gồm 09 xã của huyện Châu Thành: Dưỡng Điềm, Điềm Hy, Long Định, Nhị Bình, Hữu Đạo, Bình Trưng, Đông Hòa, Long Hưng, Thạnh Phú
1  Phan Quang Châu
2  Lý Hoàng Chiêu
3  Nguyễn Thị Kim Phượng
4  Phan Đức Thanh
5  Nguyễn Thị Kim Tuyền
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 11. Gồm 06 xã của huyện Châu Thành: Bình Đức, Kim Sơn, Song Thuận, Phú Phong, Vĩnh Kim, Bàn Long
1  Nguyễn Thị Kim Nhung
2  Trần Hữu Phong
3  Trương Thị Cẩm Vàng
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 03 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 02 người

 

 Đơn vị bầu cử số 12. Gồm 05 xã, phường của thành phố Mỹ Tho: Phường 5, Phường 10, các xã Trung An, Phước Thạnh, Thới Sơn
1  Nguyễn Văn Phước Cường
2  Lê Hữu Đức
3  Nguyễn Hồng Khắc
4  Lê Thị Bé Phượng
5  Lê Châu Tuấn
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 13. Gồm 06 xã, phường của thành phố Mỹ Tho: Phường 1, Phường 4, Phường 6, Phường 7, các xã Đạo Thạnh, Mỹ Phong
1  Lê Hồng Gấm
2  Lê Minh Hùng
3  Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
4  Nguyễn Đức Toàn
5  Trần Kim Trát
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 13 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 14. Gồm 06 xã, phường của thành phố Mỹ Tho: Phường 2, Phường 3, Phường 8, Phường 9, Phường Tân Long, xã Tân Mỹ Chánh
1  Nguyễn Kiên Cường
2  Nguyễn Thị Kim Hường
3  Nguyễn Đình Thông
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 03 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 14 là: 02 người

 

 Đơn vị bầu cử số 15. Gồm 10 xã, thị trấn của Huyện Chợ Gạo: Các xã Song Bình, Long Bình Điền, Hòa Tịnh, Tân Bình Thạnh, Trung Hòa, Phú Kiết, Mỹ Tịnh An, Thanh Bình, Lương Hòa Lạc, thị trấn Chợ Gạo
1  Nguyễn Thị Kim Hằng
2  Văn Tấn Phương
3  Linh mục Trần Chí Thanh
4  Tạ Văn Trầm
5  Nguyễn Văn Vĩnh
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 15 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 16. Gồm 09 xã của huyện Chợ Gạo: Bình Phan, Tân Thuận Bình, Quơn Long, Hòa Định, Xuân Đông, An Thạnh Thủy, Bình Phục Nhứt, Bình Ninh, Đăng Hưng Phước
1  Nguyễn Hồng Hữu
2  Trần Thanh Phong
3  Nguyễn Thị Kiều Phương
4  Nguyễn Thị Hồng Phượng
5  Phạm Hùng Vinh
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 16 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 17. Gồm 07 xã thuộc huyện Gò Công Tây: Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Bình Phú, Bình Nhì, Thành Công, Yên Luông, Thạnh Trị
1  Lê Nhất Nam
2  Thái Ngọc Bảo Trâm
3  Nguyễn Văn Tú
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 03 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 17 là: 02 người

 

 Đơn vị bầu cử số 18. Gồm 06 xã, thị trấn thuộc huyện Gò Công Tây: Thị trấn Vĩnh Bình, các xã Thạnh Nhựt, Long Vĩnh, Bình Tân, Vĩnh Hựu, Long Bình
1  Trương Thị Thùy An
2  Đinh Tấn Hoàng
3  Giảng Thị Mộng Huyền
4  Huỳnh Xuân Long
5  Phạm Trần Thảo Quyên
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 18 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 19. Gồm 12 xã, phường thuộc thị xã Gò Công: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5 và các xã Long Hòa, Long Thuận, Long Chánh, Long Hưng, Bình Xuân, Bình Đông, Tân Trung
1  Lê Thị Đẩu
2  Nguyễn Hữu Lợi
3  Đinh Thị Kim Phụng
4  Nguyễn  Hoàng Thanh
5  Nguyễn Thị Tuyết Vân
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 19 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 20. Gồm 06 xã, thị trấn thuộc huyện Gò Công Đông: Thị trấn Vàm Láng, Tân Phước, Tân Đông, Tân Tây, Gia Thuận, Kiểng Phước
1  Nguyễn Phạm Ngọc Quỳnh
2  Võ Thị Mỹ Trang
3  Nguyễn Ngọc Trầm
4  Trần Công Việt
5  Bùi Văn Vũ
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 20 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 21. Gồm 07 xã, thị trấn thuộc huyện Gò Công Đông: Thị trấn Tân Hòa, Bình Nghị, Bình Ân, Phước Trung, Tân Thành, Tân Điền, Tăng Hòa
1  Nguyễn Thành Diệu
2  Phan Hùng Mãnh
3  Đinh Ngọc On
4  Nguyễn Chí Trung
5  Nguyễn Thị Ái Vân
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 21 là: 03 người

 

 Đơn vị bầu cử số 22. Gồm 06 xã thuộc huyện Tân Phú Đông: Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh, Phú Thạnh, Phú Tân, Phú Đông
1  Đỗ Tấn Hùng
2  Bạch Hồng Ngọc
3  Bùi Thái Sơn
4  Mai Phát Thủ (Đại đức Thích Huệ Phát)
5  Nguyễn Thị Ngọc Yến
- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 22 là: 03 người
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-