Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử
04/05/2021 - Lượt xem: 501

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Tiền Giang đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Tiền Giang đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.


Tại Tiền Giang, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ trên 52,%;
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 45%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến ở mức độ 3 đạt 25% và mức độ 4 đạt 18,6%

Ngành và địa phương quyết liệt

Đối với việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, bên cạnh những nội dung như hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là khâu rất quan trọng. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu tạo nên sự minh bạch, nhanh chóng, giảm phiền hà, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương cũng như trong cả nước.

Một trong những mục tiêu cơ bản của xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 chính là ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, công dân, giúp người dân, doanh nghiệp giảm thời gian khi đến cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính. 

Để có được kết quả ấn tượng là địa phương nằm trong top 10 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước, địa phương đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về Chỉ số Sẵn sàng ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index), Tiền Giang đã rất quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tỉnh Tiền Giang sớm triển khai và đưa vào sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung như Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, cổng thông tin điện tử tỉnh; hệ thống một cửa điện tử, hệ thống phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức,… Các hệ thống này đều được đầu tư tập trung, đồng bộ và liên thông từ các cơ quan cấp tỉnh đến cấp xã phường, thị trấn.

Ngành thuế là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Tiền Giang. Nhiều năm liền, Cục Thuế tỉnh đã được UBND tỉnh Tiền Giang tặng Cờ thi đua về cải cách thủ tục hành chính. Năm 2020, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Tiền Giang cho biết, ngành đã triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý người nộp thuế từ năm 1998. Qua nhiều lần chuyển đổi, năm 2015, công tác quản lý thuế được thực hiện trên hệ thống quản lý tập trung. Hệ thống này tích hợp 16 ứng dụng liên kết thông tin người nộp thuế, như: đăng ký cấp mã số thuế, quản lý kê khai thuế, thu nộp thuế, quản lý nợ; thanh tra, kiểm tra thuế… Hiện nay, ngành thuế Tiền Giang được Tổng cục Thuế trang bị bốn máy chủ chuyên dụng, hơn 660 máy trạm, bảo đảm mỗi công chức được trang bị một máy tính để bàn phục vụ công tác quản lý thuế. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính tại cơ quan thuế gồm 166 thủ tục cấp cục thuế và 124 thủ tục cấp chi cục. Hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu về công nghệ, mức độ đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chiếm hơn 85,3%, mức độ 3 chiếm khoảng 3,7%, mức độ 2 chiếm hơn 11%...

Nhiệm vụ quan trọng

Tỉnh Tiền Giang xác định "Ðẩy mạnh cải cách hành chính" và "Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước" được coi là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện một trong ba khâu đột phá của Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 11. Người đứng đầu các cấp cần phải đổi mới tư duy, nhận thức xem công tác này là khâu có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước, làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ðồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổ chức phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số.

Sau hơn bốn năm triển khai "Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước", chương trình đã tạo được hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay, tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến bằng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số liên thông trên phần mềm; sử dụng phần mềm "một cửa điện tử" để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả; 94,73% số cơ quan thực hiện tốt việc cập nhật và xử lý hồ sơ trên phần mềm, 57,9% số cơ quan không có hồ sơ bị chậm…

Bà Lê Thị Kim Pha - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang cho biết, tất cả các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp có phiếu hẹn đều được số hóa lên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, giúp việc xử lý, quản lý, thống kê, giám sát tình trạng giải quyết hồ sơ; tra cứu hồ sơ của cán bộ, công chức cũng như tra cứu trạng thái hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi và minh bạch.

Bà Lê Thị Kim Pha cho biết với 16 quầy phục vụ, các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến được giới thiệu rõ ràng, chi tiết. Việc giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo cơ chế một cửa. Một cửa liên thông được quản lý một cách tập trung thống nhất. Trung tâm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ nhiều tổ chức, cá nhân. Các công chức, viên chức của đơn vị đều thực hiện tốt nhiệm vụ, lấy sự hài lòng của đại diện các tổ chức hoặc cá nhân đến làm các thủ tục hành chính là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của bản thân viên chức, công chức và của cơ quan có thẩm quyền.

"Có những ngày lượng người đến làm các thủ tục hành chính rất đông, khoảng 500-600 người, song các cán bộ tại từng quầy luôn giữ thái độ nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn kịp thời, tiếp nhận hồ sơ của công dân. Các cán bộ của trung tâm cũng tuyên truyền, hướng dẫn công dân có thể gửi hồ sơ trực tuyến ở một số thủ tục để giảm lượng người đến giao dịch trực tiếp tại trung tâm cùng một thời điểm. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp để ngành Bưu điện mở một bưu cục ngay tại trung tâm. Các tổ chức, cá nhân có thể chọn sử dụng dịch vụ chuyển, phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính" - bà Lê Thị Kim Pha chia sẻ.

Ðể đạt được mục tiêu đề ra, Tiền Giang đã và đang sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành TW; phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức...

Lê Trang (Nguồn: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-