Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020
21/03/2014 - Lượt xem: 11701

Mục tiêu về kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng bình quân 12,5%/năm thời kỳ 2006 - 2020, trong đó giai đoạn 2006 - 2010, tăng bình quân 12% -13%/năm.

GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.025 - 1.080 USD  (giá thực tế), đến năm2020 đạt khoảng 4.050 USD/người. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷtrọng các ngành phi nông nghiệp.

Đến năm 2010, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 33% - 34%, Thương mại - Dịchvụ đạt 32% - 33% và tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp giảm xuống còn 33 - 35% trongGDP; đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 48,5%, thương mại - dịchvụ đạt 36,5%, nông, lâm, ngư nghiệp đạt 15,0%. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinhtế đối ngoại. Tạo mọi điều kiện cho mục tiêu tăng nhanh xuất khẩu, thu hút vốnvà công nghệ từ bên ngoài. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt trên 400 triệu USDvào năm 2010 và trên 1 tỷ 800 triệu USD năm 2020; tốc độ tăng kim ngạch xuấtkhẩu bình quân 17%/năm giai đoạn 2006 - 2010 và 16,2%/năm giai đoạn 2011 - 2020;giá trị xuất khẩu bình quân đầu người đạt trên 900 USD vào năm 2020.

Mục tiêu xã hội: Phấn đấu ổn định và từng bước giảm tỷ lệ lao động thất nghiệpkhu vực thành thị xuống còn dưới 4% từ  năm 2010 và nângthời gian sử dụng lao động khu vực nông thôn lên khoảng 85% vào năm 2010 và trên90% năm 2020Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 40% năm 2010 và khoảng 51% vàonăm 2020. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) xuống còn khoảng 10% năm2010 và dưới 6% vào năm 2020. Đến năm 2010: 99,5% số hộ có điện sử dụng; 100% xãcó đường giao thông đến trung tâm xã và 85% được trải nhựa, bê tông. Đến năm2020, 100% số hộ có điện sử dụng và 100% đường giao thông đến trung tâm xã đượctrải nhựa, bê tông.

Phát triển toàn diện nông nghiệp - nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa. Pháttriển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển nôngnghiệp bền vững. Phấn đấu giá trị gia tăng toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp giaiđoạn 2006 - 2020 tăng bình quân trên 4,0%/năm; trong đó giai đoạn 2006 - 2010,ngành nông, lâm nghiệp tăng bình quân 4,3%/năm và ngành thuỷ sản tăng 6,0%/năm;đến năm 2020 tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 32% giá trị tăng thêm của ngành nôngnghiệp và thủy sản chiếm trên 21% giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, ngưnghiệp.

Về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: định hướng đến năm 2020, toànTỉnh có từ 7 đến 8 khu công nghiệp tập trung và khoảng 30 cụm công nghiệp địaphương được xây dựng với tổng diện tích chiếm đất khoảng 8.758 ha.

Định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2010 là 190,4 nghìn ha, chiếm 76,7%diện tích đất tự nhiên; và đến năm 2020 khoảng 182,8 nghìn ha, chiếm 73,7% diệntích đất tự nhiên. Đất phi nông nghiệp năm 2010 đạt 51,92 nghìn ha, chiếm 20,9%diện tích đất tự nhiên và đến năm 2020 khoảng 62,8 nghìn ha, chiếm 25,3% diệntích đất tự nhiên. Đất chưa sử dụng đến năm 2010 còn khoảng 5,85 nghìn ha, chiếm2,4% diện tích đất tự nhiên; và đến năm 2020 khoảng 2,59 nghìn ha, chiếm 1,0%diện tích đất tự nhiên. Đến năm 2020, mạng lưới đô thị của tỉnh bao gồm thànhphố Mỹ Tho - đô thị loại I; thị xã Gò Công - đô thị loại III; thị trấn Cai Lậy -đô thị loại IV (năm 2010) và đô thị loại III (năm 2020); thị trấn Cái Bè, TânHiệp đô thị loại IV; các thị trấn còn lại là đô thị loại V. Nâng tỷ lệ đô thịhóa đạt 26% năm 2010 và 37% năm 2020.


Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-